Szklarnie mogą być ogrzewane za pomocą różnych urządzeń ogrzewniczych. W większych szklarniach jest zainstalowane ogrzewanie centralne (zespolone) gorącą wodą lub parą, w małych szklarniach spotyka się jeszcze ogrzewanie kanałowe. Znane jest również ogrzewanie gorącym powietrzem, elektrycznością i gazem. Jednakże te systemy w Polsce są jeszcze rzadko stosowane, natomiast w Holandii, Belgii, Francji i Stanach Zjednoczonych metody te są popularne. Ogrzewanie kanałowe jest obecnie coraz rzadziej stosowane, gdyż zanieczyszcza powietrze spalinami oraz stanowi system nieekonomicznego wykorzystania opału. Najwłaściwszym sposobem ogrzewania szklarni jest ogrzewanie centralne gorącą wodą. Polega ono na krążeniu wody gorącej, wychodzącej z kotła, i ochłodzonej, powracającej do kotła. Samo urządzenie składa się z kotła umieszczonego w piwnicy lub w innym do tego celu przystosowanym pomieszczeniu, rur grzejnych i naczynia wzbiorczego (zabezpieczającego), które służy do gromadzenia przyrostu objętości wody, powstałego na skutek jej ogrzania. Temperatura wody w kotle nie powinna przekraczać 95°C, temperatura wody powracającej do kotła nie powinna spadać poniżej 20 °C. Zaletą ogrzewania centralnego gorącą wodą jest to, że przy stosunkowo niskiej temperaturze rur grzejnych (około 80°C) nie powoduje ono nadmiernego osuszania powietrza. Na tych samych zasadach co ogrzewanie centralne gorącą wodą, może być stosowane ogrzewanie, parą o niskim ciśnieniu (najmniej 0,5 at). Różnica polega na tym, że zamiast wody z kotła, do grzejników jest doprowadzana para wodna. Zaletą ogrzewania parą wodną jest mniejszy koszt instalacji (cieńsze rury i mniejsza ich ilość) oraz możność ogrzewania szklarni położonych dalej od źródła ciepła lub też szklarni o większych rozmiarach. Ten system jest opłacalny tam, gdzie istnieje możliwość wykorzystania pary wodnej, stanowiącej produkt uboczny różnych zakładów przemysłowych. Jeżeli tej możliwości nie ma, to koszty eksploatacji rosną, ponieważ ogrzewanie parą wodną zaczyna działać dopiero wtedy, gdy wodę w kotle doprowadzimy do wrzenia i w tej temperaturze należy wodę utrzymywać przez cały czas. Przy tym systemie ogrzewania następuje większe nagrzewanie i wysuszenie powietrza w pobliżu rur grzejnych.