Kłącza są pędami podziemnymi, zwykle znacznej grubości, o monopodialnym lub pseudodychotomicznym rozgałęzieniu, z pąkami wierzchołkowymi i bocznymi, które wiosną wyrastają w pędy kwiatowe lub wegetatywne. Rozmnażanie przez kłącza zastępuje niekiedy rozmnażanie z nasion, które u nas nie dojrzewają. Kłącza dzieli się przez odłamywanie całych młodych części lub krajanie nożem całej części na kawałki w ten sposób, aby był na niej przynajmniej jeden wykształcony pąk. Przy cięciu nożem trzeba zwracać uwagę, aby płaszczyzna cięcia była możliwie najmniejsza, przy odłamywaniu należy rankę wyrównać nożem. Przygotowane do sadzenia kłącza zostawia się przez pewien czas w skrzynkach w cieple, aby rany zaschły; sadzenie kłączy bezpośrednio po podziale może spowodować ich gnicie, gdyż rana świeża łatwo staje się źródłem zakażenia przez bakterie i grzyby, których wiele jest w ziemi. Kłącza sadzi się płytko, niekiedy ze znacznie wystającą częścią wierzchołkową nad ziemią (irysy). Rozmnażanie bylin przez podział kłączy wykonuje się wiosną lub w końcu lata. Rozmnażanie przez bulwy. Bulwy powstają na końcach pędów podziemnych. Ich pędowe pochodzenie jest widoczne w postaci pąków liściowych i kwiatowych. Podział bulw wykonuje się przez krajanie na części z pąkiem. Zasuszanie ran i sadzenie jest podobne jak przy rozmnażaniu przez kłącza.