Szczepienie na przystawkę ma również zastosowanie w przypadku różnicy grubości podkładki i zraza. Podkładkę ścina się nieco skośnie, koniec zraza przycina się, jak przy szczepieniu przez stosowanie, po czym od wyższej strony podkładki ścina się z boku odcinek drewna wraz z korą równy co do wielkości cięciu na zrazie; po dokładnym dopasowaniu płaszczyzn obydwie części obwiązuje się rafią, po czym jak zwykle odcinek obwiązany zasmarowuje się maścią ogrodniczą. Szczepienie na przystawkę boczną jest pewną odmianą sposobu poprzedniego, różni się tym, że wierzchołka podkładki nie ścina się, a zraz zakłada się w dolnej jej części. Sposób ten jest stosowany przy szczepieniu niektórych drzew iglastych (świerki, jodły, jałowce) oraz zimozielonych liściastych. Jako zraz służy wierzchołek pędu długości 4-5 cm, o dobrze wykształconych pączkach, przycięty skośnie, jak przy szczepieniu na przystawkę. W dolnej części podkładki należy ściąć pasek kory z drewnem, równy rozmiarami cięciu na zrazie i po dopasowaniu płaszczyzn cięcia obwiązać miejsce szczepienia rafią. Dla ułatwienia obwiązywania dolny odcinek zraza oraz podkładkę na odcinku szczepienia trzeba oczyścić z igieł.