Pikowanie roślin odbywa się w stadium liścieni lub z małymi listkami. Ponieważ po wzejściu rośliny rosną zwykle w zwarciu, które prowadzi do nadmiernego ich wydłużania, należy je rozdzielić, sadząc każdą osobno. W ten sposób umożliwia się każdej roślinie swobodny wzrost i uzyskuje się większą liczbę osobników jednakowej wielkości. Pikowanie odbywa się zwykle do skrzynek. Po napełnieniu skrzynek odsianą ziemią należy ją ugnieść, zwłaszcza przy brzegach, i wyrównać do poziomu z krawędzią naczynia, a następnie powtórnie przycisnąć tak, aby powierzchnia była nieco poniżej krawędzi. Po wyznaczeniu linii należy zrobić otworek ostrym kołeczkiem, przenieść roślinę z rozsadnika, przyciąć korzonek główny, jeżeli jest zbyt długi, i włożyć w otwór obciskając go z boku. Przycinanie korzonków wpływa korzystnie na dalsze ich rozrastanie się i tworzenie bryły korzeniowej. Przy pikowaniu należy dobierać rośliny równe pod względem wielkości, mniejsze sadzić na brzegu skrzynki lub jeżeli ich jest więcej w osobnej skrzynce. Przy sadzeniu nie należy zawijać korzonków, gdyż rośliny się źle przyjmują. Rośliny, które w stadium siewki są zbyt małe, należy przenieść z rozsadnika małymi widełkami drucianymi. Robi się to w ten sposób, że siewkę podważa się kołeczkiem, ujmuje widełkami pod liście, przenosi do przygotowanego otworka w skrzynce, w którym umieszcza się jej korzonki, obciskając boki kołeczkiem. Dla roślin małych bywa również stosowana metoda sadzenia kępkami. Z rozsadnika wybiera się do sadzenia pojedynczo tylko rośliny większe, pozostałe sadzi się małymi kępkami w zwarciu po kilka sztuk, a po pewnym czasie, kiedy już podrosną, sadzi się je powtórnie pojedynczo. Metodę tę stosuje się np. do begonii. W inspekcie są pikowane rośliny, które wysadza się później wprost do gruntu. Na wyrównanej deseczką ziemi wyznacza się znacznikiem rzędy w poprzek okna lub dwukierunkowo według przewidzianych odległości. Pikowanie roślin w inspekcie wykonuje się podobnie jak w skrzynkach. Unika się pikowania w inspekcie w dni wietrzne i chłodne. Przepikowane rośliny należy obficie podlewać wodą z basenu. Pikowane w skrzynkach podlewa się rozpylaczem; w inspekcie konewką przez drobne sitko. Po podlaniu, jeżeli jest silne słońce, rośliny należy cieniować. Jeżeli w otoczeniu roślin jest ciepło, zraszanie należy co pewien czas powtórzyć. Rośliny podatne na choroby pochodzenia grzybowego, np. begonie, należy zraszać rzadko. W razie pojawienia się kolonii grzyba w skrzynce należy ją natychmiast izolować.