Koniecznym warunkiem prawidłowego rozwoju roślin jest odpowiednia temperatura. Rozmieszczenie geograficzne różnych rodzajów i gatunków jest ściśle związane ze strefami klimatycznymi. Rozwój roślin odbywający się w granicach pomiędzy najniższą i najwyższą temperaturą przebiega najpomyślniej w temperaturze optymalnej. Optymalna temperatura jest różna nie tylko dla poszczególnych roślin, lecz także dla różnych okresów rozwoju tej samej rośliny. Cebule hiacyntów np. w temp. 34-4-35°C przyspieszają kształtowanie się kwiatostanu o półtora miesiąca. Preparowanie cebul hiacyntów przez Holendrów polega na umieszczaniu ich w połowie czerwca, tj. jeszcze przed zakończeniem okresu wegetacji, na dziesięć dni w temp. 34°C. Po upływie tego czasu, gdy zaczynają kształtować się pierwsze kwiaty kwiastostanu, przenosi się cebule do temp. 25,5°C. Temperaturę tę utrzymuje się około 6 tygodni. Gdy ukształtuje się pąk szczytowy w kwiatostanie, temperaturę obniża się na okres 3 tygodni do 17°C, a następnie po posadzeniu cebul do ziemi, temperatura przez dłuższy czas nie powinna być wyższa niż 13°C. Dopiero gdy wyrastający z cebuli pęd osiągnie długość 4 cm, umieszcza się hiacynty w temp. 22,5°C. Inne temperatury powinny być stosowane przy preparowaniu cebul tulipanów. Oprócz temperatury na rozwój i kwitnienie roślin wpływa światło. Nasiona większości roślin kiełkują w ciemności, dalszy jednak rozwój roślin może odbywać się tylko w świetle. Prawie każdy gatunek roślin ma inne wymagania świetlne. Na kwitnienie roślin silny wpływ wywiera natężenie światła oraz stosunek zachodzący pomiędzy długością dnia i nocy, tzw. długość okresu działania światła. Istnieją rośliny, które kwitną tylko przy długim dniu (co najmniej czternastogodzinnym), np. malwa, narcyz biały, niektóre maki i tulipany. Są to rośliny długiego dnia. Inne zakwitają pod koniec lata, często już jesienią, np. niektóre złocienie, astry, nawłoć, wilczomlecz. Są to rośliny krótkiego dnia. Kwitnienie roślin długiego dnia można przyspieszyć doświetlając je światłem sztucznym w szklarni. Chcąc przyspieszyć kwitnienie roślin dnia krótkiego, należy je zasłaniać odpowiednimi kołpakami już o godzinie 18, zdejmując je o godzinie 8 rano. Doświadczenia ze złocieniami wykazują, że przez ich osłonięcie, szczególnie w godzinach rannych, tak by były naświetlane nie więcej niż 8-HO godzin, można przyspieszyć ich kwitnienie o 4-6 tygodni. Stwierdzono, że kilkunastominutowe działanie światła na chryzantemy w nocy powoduje znaczne zahamowanie i opóźnienie kwitnienia. Tak więc metody przyspieszania i opóźniania kwitnienia polegają na umiejętnym dostosowaniu temperatury i światła do wymagań danego gatunku, a nawet odmiany. Czynnością bardzo ważną przy produkcji roślin ozdobnych w szklarniach i inspektach jest ich odpowiednie hartowanie. Hartowanie roślin ozdobnych polega na zwiększeniu ich wytrzymałości na niskie temperatury, przez stopniowe przyzwyczajanie roślin do otoczenia. Rośliny należy hartować stopniowo, wietrząc coraz silniej inspekty, aż do zdejmowania okien z inspektów na przeciąg całej doby. Rośliny w szklarniach można hartować przez stopniowe zwiększanie wietrzenia szklarni. Szczególnie, przy obsadzaniu kwietników wiosennych należy zwrócić uwagę na odpowiednie hartowanie roślin przeznaczonych na kwietniki, aby rośliny wcześnie wysadzone do gruntu nie uległy uszkodzeniu. Rośliny odpowiednio hartowane łatwiej znoszą przesadzanie, szybciej zaczynają rosnąć i piękniej kwitną.