Zmiany wśród roślin powstałe samorzutnie w naturze, w wyniku których nowe osobniki różnią się od typowych, są mutacjami, a osobniki mutantami. Mutanty mogą się różnić wieloma cechami, jak np. barwą kwiatów, kształtem i wielkością liści, wielkością kwiatów, liczbą płatków. Powstające stale, co pewien czas, mutanty powiększają liczbę roślin, które są stosowane w ogrodnictwie ozdobnym.