Krzyżowanie polega na przeniesieniu pyłku kwiatowego z jednego osobnika na słupek innego. Powstałe w wyniku krzyżowania osobniki są mieszańcami generatywnymi, które mają cechy roślin biorących udział w krzyżowaniu. Krzyżowanie może nastąpić samorzutnie w przyrodzie, są to tzw. mieszańce naturalne. Jeżeli krzyżowanie zostało wykonane przez człowieka, powstają tzw. mieszańce sztuczne. Mieszańce powstałe w wyniku krzyżowania gatunków w obrębie rodzaju są mieszańcami międzygatunkowymi; przy krzyżowaniu roślin należących do różnych rodzajów otrzymuje się mieszańce międzyrodzajowe. Oprócz mieszańców generatywnych występują także, lecz bardzo rzadko, mieszańce wegetatywne. Powstają one przy szczepieniu dwóch roślin.