Synonimy są to nazwy o różnym brzmieniu, które mają to samo znaczenie. Synonimy powstały w wyniku opisywania jednej rośliny przez różnych autorów, w różnych okresach czasu. Każdy z autorów dawał własną diagnozę i określał roślinę własnym terminem łacińskim, np. Betula alba L., Betula pendula Roth., Betula verrucosa Ehrh. Jeden z tych terminów obowiązuje, podaje się również niektóre częściej używane, zwykle w nawiasie. Homonimy są to terminy jednakowo wymawiane, ale nie równoznaczne, np. Fraxinus bungeana D.C., ma taką samą nazwę jak odmiana jesionu chińskiego Fraxinus bungeana Hance — są to zupełnie inne drzewa.