Są to mieszanki różnych materiałów wzbogacone zestawem nawozów mineralnych NPK, np. ziemia uniwersalna niemiecka, ziemia uniwersalna angielska. Ziemia uniwersalna niemiecka zawiera torf wysoki, torf niski i glinę w stosunku 1:1:1 i jest zasilana mieszanką NPK w stosunku 1:1:1,5. Ilość nawozów mineralnych na 1 m5 ziemi wynosi 5-8 kg, w zależności od tego, do jakich roślin ziemia jest przeznaczona. Ziemia uniwersalna angielska zawiera ziemię ciężką darniową, torf wysoki i piasek w stosunku 2:1:1. Na 1 m tej mieszanki należy dodać: 1,5 kg P205, 0,6 kg Ca w postaci kredy, 1 kg Kj,SO4 oraz 1 kg opiłek rogowych.