Fritillaria meleagris — Szachownica kostkowata. Pochodzi z Europy (Polska). Wysokość 20-40 cm, rzadko 60 cm. Nazwana dla charakterystycznego, podobnego do szachownicy układu plam barwnych na dzwonkowatym, zwisłym, pojedynczym na pędzie, purpurowobrunatnym kwiecie. Kwitnie w kwietniu—maju. Rośnie dziko na mokrych, torfiastych łąkach. Szachownicę kostkowatą rozmnaża się z cebulek przybyszowych, które oddziela się od cebuli macierzystej co 3-4 lat. Młode cebulki sadzi się na głębokość 10 cm. Można też wysiewać nasiona wiosną w następnym roku po zbiorze. Kwitnie po kilku latach. Udaje się na glebach wilgotnych. Sadzić należy w pobliżu zbiorników wodnych. Jest gatunkiem u nas chronionym.