Do ziem używanych w ogrodnictwie ozdobnym często dodaje się różne elementy, które mają na celu polepszenie struktury gleby, a nie wzbogacenie w składniki pokarmowe. Jako dodatków do ziem najczęściej używa się torfu ogrodniczego, piasku i gliny. Torf ogrodniczy dodany do ziemi zwiększa jej przewiewność oraz pojemność wodną. Zmieszany z piaskiem bywa używany jako podłoże przy sadzonkowaniu roślin. Ponieważ ma on odczyn kwaśny i jest przewiewny, można go używać jako składnik mieszanki ziemi dla roślin wrzosowatych. Jest również dobrym dodatkiem do różnych Ziem stosowanych w uprawie roślin doniczkowych. Torf drobno przetarty i zmieszany z piaskiem jest używany do stratyfikacji nasion. Często też stosuje się go do przykrycia ziemi między roślinami na zagonach. Piasek gruboziarnisty wolny od części pylastych bywa używany przy stratyfikacji, jak również przy sadzonkowaniu roślin w szklarni i w inspektach. Często też jest używany jako dodatek do ziem w celu zwiększenia ich przepuszczalności. Glina bywa dodawana do ziemi w formie suchej i pokruszonej. Po odpowiednim nawilgoceniu mieszanki glina staje się spoiwem dla pozostałych części. Ziemia z dodatkiem gliny jest cięższa i bardziej zwięzła oraz bogatsza w składniki pokarmowe, które dzięki zwiększeniu spoistości nie są wypłukiwane przy podlewaniu. Obecnie jako dodatki do ziemi są stosowane również takie substraty, jak perlit, styropian oraz materiały organiczne, np. kora. Stosowane niekiedy trociny z różnych drzew w praktyce mogą się okazać niekorzystne dla niektórych roślin (powodują zakwaszenie gleby).