Dla prowadzenia upraw poziom wody gruntowej ma duże znaczenie. Teren podmokły lub zalewany podczas wiosny i jesieni nie nadaje się pod uprawę roślin ozdobnych. Podobnie i teren o zbyt niskim poziomie wody gruntowej nie jest dla uprawy intensywnej korzystny. W okresach suszy wymaga bowiem stałego podlewania, co zwiększa koszty produkcji i często obniża wartość wyprodukowanego materiału. Dopuszczalny poziom wody gruntowej wynosi l,5-2,0 m.