Teren przeznaczony do uprawy roślin ozdobnych przed rozpoczęciem produkcji musi być zbadany pod względem jego przydatności. Zbadać trzeba m.in. jakość gleby, położenie, stosunki wodne, ukształtowanie powierzchni. Gleba. Jakość gleby w uprawie roślin ma zasadnicze znaczenie. W przyjętym podziale gleb na lekkie, średnie i ciężkie, nie wszystkie gleby nadają się pod uprawę roślin ozdobnych. Na glebach lekkich tylko niektóre gatunki roślin mogą być uprawiane i to przy znacznych nakładach pieniężnych. Zatem teren o glebach lekkich, a przy tym suchych, nie nadaje się pod uprawę roślin ogrodniczych. Gleby średnie, wśród których przeważają bielice, nadają się do uprawy roślin ozdobnych, zwłaszcza bielice lessowe i pyłowe, a przy odpowiednim nawożeniu organicznym nawet bielice piaszczyste. Gleby ciężkie, chociaż trudne w uprawie, mają duże znaczenie dla upraw. Na glebach tych udaje się większość roślin; są one bowiem zasobne w składniki pokarmowe, mają korzystne pH i skład mechaniczny. Różnorodność gatunków wśród roślin ozdobnych i ich odmienne wymagania w stosunku do gleby nakazują przeznaczenie pod ich uprawę terenów, na których występują gleby przynajmniej średnie o zróżnicowanym składzie mechanicznym.