Łopatka do szadzenia. Do sadzenia roślin na kwietnikach i bylin na zagonach jest używana łopatka kształtem podobna do złożonej dłoni. Długość całej łopatki wynosi 27 cm, z czego uchwyt ma długość 13 cm, resztę stanowi rylec. Sznur. Sznur lniany do wytyczania rzędów na zagonach musi być odpowiedniej grubości (ok. 5 mm), o potrójnym skręcie, tj. powinien składać się z co najmniej trzech sznurków cieńszych. Nowy powinien być nasycony pokostem. Długość sznura jest dowolna, najczęściej bywa 25 m. Sznur na kołkach powinien być zwinięty „na ósemkę”, aby łatwo wysechł. Zamiast sznura lnianego bywa używany sznur plastykowy.