Szczupły stosunkowo asortyment krajowych roślin ozdobnych został powiększony licznymi gatunkami obcymi z odległych stanowisk w różnych częściach świata. Wszystkie one są gatunkami pochodzącymi ze stanowisk naturalnych klimatu umiarkowanego. Najwięcej gatunków obcych pochodzi z Azji Wschodniej (Korea, Chiny, Japonia), Azji Mniejszej i Kaukazu oraz z Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada). Są wśród nich drzewa i krzewy rosnące na terenach równinnych, o klimacie wilgotnym lub suchym, wiele także gatunków pochodzi z rejonów górskich z Japonii, z Kaukazu, a nawet wysokogórskich (Himalaje, Góry Skaliste), gdzie występuje duża ilość opadów. Oprócz znacznych różnic klimatycznych występujących na tych odległych obszarach istnieją również różne warunki glebowe tak odmienne od naszych. Rośliny sprowadzane z tych różnych pod względem klimatycznym i glebowym warunków u nas rosną na ogół dobrze, zdołały się przystosować tak, że kwitną, owocują i wydają zdolne do kiełkowania nasiona. Nowe warunki zaś spowodowały, że potomstwo powstałe z nasion roślin sprowadzonych wykazują większą często odporność na nie sprzyjające warunki klimatyczne i glebowe. Dlatego też nasiona obcych gatunków rosnących u nas są równie wartościowe jak nasze, pochodzą wszak z drzew sprowadzanych dawniej ze stanowisk naturalnych.