Tulipa gesneriana — Tulipan ogrodowy. Pochodzi z Azji Mniejszej. Rośliny cebulowe o liściach nielicznych, szerokolancetowatych, wyrastających z jednorocznej, brązową łuską okrytej cebuli. Kwiaty różnobarwne, co najmniej trójpłatkowe, stanowią zakończenie pędu — łodygi. Tulipany kwitną już od początku kwietnia do połowy maja, czasem dłużej. Tulipany rozmnaża się z cebul przybyszowych powstających po kilka wokół cebuli macierzystej. W czerwcu, po wykopaniu przekwitniętych tulipanów, przesusza się cebulę oddzielając przybyszowe, czyści je i dzieli na wybory. Cebule przybyszowe przechowuje się w chłodnej piwnicy do połowy września, względnie do października, a następnie wysadza odmianami na uprzednio przygotowane rabaty. Pożądane jest, dla zabezpieczenia przed gryzoniami, otoczyć każdą cebulkę tulipanową minią (tlenkiem ołowiu — proszkiem barwy cynobrowej). Głębokość, na jaką wysadza się cebule tulipanów, oraz odstępy pomiędzy roślinami wynoszą 10-15 cm, zależnie od wielkości cebul. Tulipany można uprawiać na każdej glebie ogrodowej, najlepiej jednak udają się na glebach lekkich, próchnicznych, dostatecznie wilgotnych, lekko kwaśnych, przy dodatkowym zasilaniu nawozami mineralnymi. Jeżeli tulipany uprawia się na tym samym miejscu przez kilka lat, to corocznie należy wymienić ziemię w celu uniknięcia zakażenia jej chorobami wirusowymi występującymi na tulipanach. Częściowo zabezpiecza się ziemię pod tulipany przed zakażeniem mieszając ją ze ściółką torfową. Po pierwszych mrozach rabaty z posadzonymi jesienią tulipanami przysypuje się warstwą ściółki torfowej. Prace pielęgnacyjne przy tulipanach polegają na odchwaszczaniu, spulchnianiu ziemi i usuwaniu cebul zakażonych. Przekwitające kwiaty tulipanów usuwa się, nie dopuszczając do wytwarzania się nasion, co osłabia cebule. Cebule wykopuje się w parę tygodni po przekwitnięciu, gdy część nadziemna zacznie zasychać. Nie należy dopuszczać do wykopywania cebul, gdy części nadziemne całkowicie uschną, gdyż utrudnia to znalezienie ich w glebie. Cebule podczas wykopywania należy chronić przed słońcem, aby zabezpieczyć je przed pękaniem łuski. Po wykopaniu układa się je odmianami w skrzynkach, cebule duże warstwami grubości 10 cm, cebule małe — warstwami grubości 5 cm. Przechowalnie należy wietrzyć, aby cebule nie zapleśniały. Tulipany należą do ulubionych roślin kwiatowych publiczności miejskiej. Dzięki pięknym barwom oraz różnym kształtom kwiatów wzbudzają podziw i zachwyt.