Róże wymagają corocznego cięcia, które należy wykonać zwykle w kwietniu, po odkryciu ich z zabezpieczenia zimowego. Trzeba przy tym pamiętać, że każda grupa róż wymaga innego cięcia, z tym że wszystkie róże świeżo posadzone powinny być przycięte dość silnie, aby mogły zachować równowagę pomiędzy znacznie skróconym systemem korzeniowym a ich częścią nadziemną. U krzewów róż odmian bardzo silnie rosnących pozostawia się na każdym pędzie 4-6 oczek, u krzewów średnio silnych 3-4 oczek, u słabo rosnących 2-3 oczek. Coroczne cięcie róż wielko- i wielokwiatowych polega na usuwaniu wszelkich pędów słabych, cienkich, uszkodzonych, krzyżujących się. Pozostałe pędy przycina się mocniej lub słabiej, zależnie od siły wzrostu danej odmiany oraz od tego, czy chcemy mieć więcej kwiatów, nawet drobniejszych, czy też zależy nam na wielkości kwiatów nawet kosztem ich liczby. Cięcie polega na mocnym przycinaniu pędów u róż słabo rosnących (pozostawiając na pędzie 2-3 oczek), średnio silnie tnie się krzewy wzrostu średniego, najsłabiej, przy pozostawianiu największej liczby oczek na krzewie, odmiany silnie rosnące. Długość przycinania jest uzależniona również od stopnia przemarznięcia pędów róż podczas ostatniej zimy, toteż do cięcia przystępuje się wtedy, kiedy pąki są już nabrzmiałe i można ocenić stopień przemarznięcia pędów. Stosowany sposób cięcia wpływa na wielkość kwiatów i porę ich kwitnienia. Im krócej (mocniej) róże są cięte, tym kwiaty będą okazalsze, aczkolwiek będzie ich mniej i nieco później zakwitają. Cięcie długie, słabsze, przy pozostawieniu większej liczby oczek, powoduje natomiast drobnienie kwiatów i nieco wcześniejsze ich zakwitanie. Sposoby cięcia odnoszą się również do róż piennych wielko- i wielokwiatowych. Inaczej natomiast tnie się róże długopędowe i parkowe. Róże te cechuje znacznie silniejszy wzrost i tworzenie największej liczby pąków kwiatowych na pędach ubiegłorocznych. Toteż u tych róż wiosną usuwa się najstarsze pędy dające słabe przyrosty, jak również wycina się pędy suche, słabe, uszkodzone i wadliwie rosnące. Skracanie pędów ubiegłorocznych należy ograniczyć do obcinania części przemarzniętych, względnie psujących pokrój krzewu. Cięcia silnego, połączonego z mocnym skracaniem przyrostu zeszłorocznego zarówno u róż długopędowych, jak i u parkowych, a także girlandowych (długopędowych uszlachetnionych na wysokim pniu, inaczej zwanych płaczącymi) należy unikać. Usuwanie odrostów. Z dolnych części podkładek, na których zaokulizowano róże, wyrastają często pędy. Odrosty te ukazują się poniżej miejsca okulizacji i noszą miano — dzików. Dziki rosnąc odbierają pokarmy szlachetnym odmianom róż rosnącym powyżej miejsca okulizacji. Jak najwcześniejsze usuwanie tych dzików wpływa dodatnio na rozwój szlachetnych odmian róż. Dziki wycina się możliwie tuż przy szyjce korzeniowej. Czasami odrosty wyrastają z korzenia podkładki, w tym przypadku należy go odkopać i nawet odedrzeć u nasady.