Rośliny drzewiaste występujące w zespołach mają wpływ na kształtowanie mikroklimatu. Drzewa wraz z towarzyszącymi im krzewami hamują natężenie wiatru, dzięki czemu nie ma dużych wahań temperatury. Wiatr, jak wiadomo, w znacznym stopniu powoduje również osuszanie gleby. Wskutek jego zmniejszenia lub całkowitego usunięcia gleba nie wysycha gwałtownie, a stopniowe parowanie zwiększa wilgotność powietrza, co ma duży wpływ na wzrost roślin i żyjących wśród nich ludzi. Zadrzewienia parkowe i uliczne oraz zadrzewione pasy przydrożne, szczególnie w pełnym ulistnieniu, hamują w pewnym stopniu hałas pojazdów mechanicznych. Podobną rolę spełnia gęsty drzewostan np. przy zakładach mechanicznych. Rośliny drzewiaste działają także uspokajająco na człowieka. Mieszkańcy miast i osiedli chętnie spędzają wolny czas na skwerach i w parkach, aby odpocząć i „zaczerpnąć świeżego powietrza”. Parki i skwery są tym chętniej odwiedzane przez ludzi miasta, im mają ładniejsze drzewa i krzewy kwitnące w różnych porach oraz dobrze utrzymane kwietniki z róż, kwiatów rocznych i bylin. Piękno drzew i krzewów w różnych porach wpływa w znacznym stopniu na wygląd i estetykę osiedli miejskich. Dlatego też przy projektowaniu zadrzewień ten właśnie czynnik powinien być brany pod uwagę. Drzewa i krzewy różne w zabarwieniu liści i kwiatów oraz w kształcie korony podnoszą wartość plastyczną i estetyczną parków, skwerów i zieleni osiedlowej. One to wytwarzają uroczysty nastrój, co wpływa korzystnie na człowieka, budzi w nim zamiłowanie do przyrody i poczucie piękna. Ten właśnie aspekt powinien być uwzględniany przy zadrzewieniach osiedli, zakładów pracy, terenów przy szkołach i innych obiektach. Wiele drzew i krzewów jest ozdobnych z owoców, np. jarzębina (Sorbus aucuparia), kalina koralowa (Viburnum opulus), irgi (Cotoneaster sp.). Niektóre z nich mają właściwości lecznicze, np. owoce bzu czarnego (Sambucus nigra), inne są bogate w witaminy, np. owoce jarzębiny zawierają bardzo dużo witaminy C. Wszystkie te owoce są doskonałą karmą dla ptaków w okresie jesieni, zwłaszcza szpaków, kosów, gili i jemiołuszek. To przebywanie ptaków w osiedlu wpływa korzystnie na psychikę jego mieszkańców. Oprócz korzystnego nastroju, jaki wytwarzają drzewa otaczające domy, wpływają one w pewnym stopniu na poprawę warunków zdrowotnych (fitocydy). Przy zadrzewianiu osiedli, terenów między blokami oraz wąskich ulic nie należy sadzić drzew, które rosną szybko i osiągają zbyt duże rozmiary (topole, klon srebrzysty), gdyż zasłaniają okna w mieszkaniach, powodują stale głęboki cień, a przy tym zasłaniają widok na osiedle. Ustalając dobór drzew i krzewów do zadrzewień parków i osiedli nie należy uwzględniać gatunków o właściwościach trujących, np. wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) krzew o ozdobnych czerwonych trujących owocach, zimowit (Colhicum).