Rozmnażanie przez podział. Sposób ten polega na podziale roślin starszych i dobrze wyrośniętych na części, z których każda ma pewną liczbę pędów i korzeni, tworzy zatem nową roślinę zdolną do wzrostu. Rośliny mateczne można dzielić w ręku przez oddzielanie poszczególnych części lub niekiedy przez rozcinanie nożem. Do podziału roślin dużych stosuje się ostro zaciosany kosztur, wykonany z trzonka łopaty, który wbija się w środek wykopanej karpy i ruchem wahadłowym rozsuwa poszczególne jej części, pomagając sobie przy tym ręką. Ten sposób rozmnażania stosuje się do wielu gatunków bylin i niektórych krzewów. Podział bylin można wykonywać wiosną lub w drugiej połowie lata, niektórych nawet w jesieni. Nowe rośliny sadzi się na zagony według przyjętych odległości. Gatunki, które wymagają większej opieki należy sadzić do doniczek. Rozmnażanie przez odrosty. Liczne rośliny drzewiaste wytwarzają odroślą z pąków przybyszowych na korzeniach (Robinia pseudoacacia, Rhus typhina), inne wydają pędy odroślowe z szyi korzeniowej, które się zakorzeniają (Syringa vulgaris, Symphoricarpos albus). Odroślą korzeniowe i pędy odroślowe odcina się ostrą łopatą i przesadza na nowe miejsce na kwaterze w szkółce, jako nowe osobniki. Rozmnażanie przez rozłogi. Niektóre rośliny wytwarzają pędy płożące się po ziemi wokół rośliny matecznej, które zakorzeniają się. Pędy takie odcięte i przesadzone na zagon, często już z korzeniami, są nowymi roślinami, które również będą wytwarzały rozłogi (Syringa sp.).