Celem selekcji jest uzyskanie znacznej liczby osobników o takich samych cechach. Można to osiągnąć przez usuwanie spośród osobników o dużym podobieństwie tych, które się od nich różnią wielkością, kształtem, barwą kwiatów, liczbą kwiatów, ulistnieniem itd., czyli przez tzw. selekcję negatywną, lub przez selekcję pozytywną, polegającą na wybieraniu pojedynczych egzemplarzy o cechach najbardziej przydatnych (np. barwa, kształt) do uprawy. Liczne osobniki pochodzące od jednej rośliny matecznej, a powstałe drogą rozmnażania wegetatywnego, są nazywane klonem, a zabieg klonowaniem.