Nazwa rodzajowa, pierwsza w nazwie rośliny, jest rzeczownikiem w pierwszym przypadku liczby pojedynczej. Wiele nazw jest pochodzenia greckiego, np. Euonymus, Rhus (sumak), lub łacińskiego, np. Cornus, Rosa, Ulmus, Acer. Nazwy te mają swoje uzasadnienie, wyrażają bowiem w pewien sposób podobieństwo rośliny do przedmiotu, od którego zostały nazwane, np. Calycanthus od gr. Kalyx (kielich), Staphylea od gr. Staphyle (grono), Cornus od łac. Cornus (róg — twarde drewno). Wiele nazw roślin pochodzi od nazwisk wybitnych ludzi, np. Linnaea borealis na cześć Linneusza, Mahonia na cześć botanika Mahona, Kalmia na cześć botanika szwedzkiego Kaima.