Do rodziny Taxodiaceae należą drzewa z igłami bądź łuskami ułożonymi skrętolegle. Drzewa jednopienne, kwiaty rozdzielnopłciowe. Szyszki zdrewniałe, różnej wielkości i kształtu, nasiona oskrzydlone. Metaseąuoia glyptostroboides — Metasekwoja chińska. Pochodzi z Chin. Występuje wyłącznie w dwóch prowincjach: Syczuan i Hupei jako drzewo górskie nad potokami. O rozmiarach, jakie drzewo u nas osiąga, brak danych, w Chinach osiąga 35 m wysokości. Rosnące u nas egzemplarze starsze mają koronę stożkowatą o lekkiej budowie. Strzała zbieżysta, prosta. Kora brązowoszara, łuszcząca się wąskimi pasmami. Gałęzie liczne, ułożone naprzeciwległe, układ ten zaznaczony wyraźnie na gałęziach cienkich, na grubszych wewnątrz korony zanika. Pędy roczne dwojakie: drewniejące barwy cynamonowej oraz liczne wyrosłe na nich, jak również na pędach starszych, barwy zielonej, płonne, opadające razem z igłami. Igły długości 0,5-3 cm, równowąskie, tępo zakończone, osadzone naprzeciwległe na krótkich podstawkach, jasnozielone, matowe, lekko, łukowato wygięte, najdłuższe w V, długości pędu, ku wierzchołkowi pędu malejące (charakterystyczne); na pędach rocznych drewniejących igły są osadzone rzadko, ku wierzchołkowi gwałtownie maleją. Pąki kulistojajowate, osadzone prostopadle do pędu. Szyszki drobne z licznymi łuskami ułożonymi na krzyżlegle, u nas nie wydające nasion. Metasekwoja jest rozmnażana przez sadzonki zdrewniałe z pędów grubości ok. 10 mm, które przygotowujemy na przedwiośniu, oraz z sadzonek zielnych drewniejących (koniec czerwca). Metasekwoja rośnie dobrze na różnych typach i rodzajach gleb z dużą zawartością próchnicy, przy znacznej wilgotności; gleby lekkie i suche są dla niej nieodpowiednie. Jest gatunkiem światłolubnym, na mróz dostatecznie odpornym, o dużej odporności na zanieczyszczenia atmosferyczne. Pod względem wartości plastycznych metasekwoja jest podobna do cypryśnika, przewyższa go jednak szybkością wzrostu i odpornością na mróz oraz łatwym rozmnażaniem. Jest to drzewo parkowe do nasadzeń grupowych lub pojedynczo, w zestawieniach barwnych i pokrojowych.