Nazwa gatunkowa jest zwykle przymiotnikiem, który określa charakterystyczną cechę danej rośliny, np. Sambucus nigra — ma czarne owoce, Tilia cordata — ma liście sercowate, Buxus sempervirens — jest wiecznie zielony. Często też wskazuje ona pochodzenie drzewa lub krzewu, np. Larix sibrica — gatunek syberyjski, Pieris japonica — pieris z Japonii, Acer pennsylvanicum — pochodzi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Clematis alpina — gatunek alpejski. Niekiedy nazwa gatunkowa pochodzi od nazwiska, np. Syringa x prestonae (Izabela Preston), Malus sargenti (Charles Sargent), Pseudo- tsuga douglassi (David Douglas). Nazwa gatunkowa charakteryzuje też wymagania ekologiczne, np. Pinus silvestris, Quercus palustris, Acer ccmpestre. Występują również nazwy gatunkowe związane z fenologią rośliny, np. Prunus serotina, Cotoneaster praecox lub określające wielkość drzewa lub krzewu.