Twórcą obecnej nomenklatury w botanice był szwedzki uczony Karol Linneusz. W dziele pt. Species plantarum wprowadził Linneusz własną, inną niż jego poprzednicy, podwójną nomenklaturę, którą stosował do wszystkich spisywanych przez siebie gatunków roślin (także zwierząt). Zasada podwójnej nazwy, chociaż jest jednym z systemów sztucznych, obowiązuje obecnie. Według tego układu każda roślina ma podwójną nazwę: rodzajową i gatunkową.