W ostatnich latach stosuje się w uprawie roślin kultury hydroponiczne na podłożu z torfu ogrodniczego, ze specjalnie do tego celu przygotowanymi pożywkami. Zamiast stołów są używane w szklarniach betonowe baseny. Zbiorniki zawierające roztwory soli odżywczych powinny mieć pojemność wynoszącą 40% pojemności basenów. Przepompowywanie pożywek, konieczne dla wzbogacenia roztworu odżywczego w tlen i dla wyrównania składu i stężenia, powinno być przeprowadzane 4 razy dziennie w lecie, 1 raz dziennie w zimie. W zbiornikach roztwór odżywczy powinien być odnawiany co 2 miesiące.