Krzewy. Krzewy są roślinami bez pnia. Zwykle z szyi korzeniowej wyrasta pewna liczba pędów, które z czasem grubieją, rozrastają i tworzą w różnym stopniu zagęszczenie. Szerokość krzewów jest różna, zależna od gatunku i waha się od 1-6 m, a nawet więcej. Podobnie znaczne różnice występują w wysokości poszczególnych gatunków. Krzewy o pędach w różnym stopniu wzniesionych osiągają wysokość 0,5-5 m, formy płożące wysokość poniżej 0,5 m. U niektórych gatunków pędy środkowe grubiejące kosztem gałęzi dolnych tworzą niewielkie pnie zakończone koroną. Powstają w ten sposób formy drzewkowate znane u niektórych gatunków, np. u bzu czarnego (Sambucus nigra), szakłaka (Rhamnus cathartica), lilaka (Syringa uulgaris). Podkrzewy. Rośliny te mniejsze lub równe niskim krzewom o wysokości do 1 m, mają pędy częściowo zdrewniałe. Tworzą one często formy przejściowe między niektórymi bylinami a krzewami, lub roślinami dwuletnimi. U podkrzewów występują różne rodzaje pędów: zdrewniałe, częściowo zdrewniałe i zielne opadające wraz z liśćmi; bywają też pędy, które trwają przez kilka lat (Kerria japonica). U niektórych gatunków pędy częściowo drewnieją w części nadziemnej, np. piołun (Arthemisia absinthium).