System korzeniowy roślin młodych posadzonych do doniczek rozrasta się i tworzy przy ściankach doniczki zwartą warstwę. Te drobne korzenie, najpierw białe, stopniowo brązowieją, co wskazuje, że rośliny należy przesadzić. Najlepsza pora przesadzania jest wtedy, gdy korzonki białe tworzą rzadką siatkę i nie zwarły się w litą masę; stan ten sprawdza się przez wybicie rośliny z doniczki. Doniczki do przesadzania powinny być przygotowane według zasad jak do sadzenia. Przy przesadzaniu doniczka musi być o numer większa od poprzedniej, tj. stara doniczka włożona do niej mieści się całkowicie, ale przylega do ścianek. Przebieg sadzenia jest następujący: otwór w dnie doniczki należy zakryć skorupką, wyjmując starą ze spodu bryły korzeniowej, następnie sypie się nieco piasku i ziemi. Przed przesadzeniem roślin nie należy podlewać, aby łatwo było można wyjmować je z doniczek. Wyjęcie rośliny z doniczki jest proste. Trzymając doniczkę vr lewej ręce odwraca się ją dnem do góry i przytrzymując roślinę palcami wytrząsa się ją uderzając górną krawędzią o brzeg stołu. Często też bryła wysuwa się łatwo po odwróceniu doniczki i lekkim jej potrząśnięciu w kierunku asekurującej lewej dłoni. Z wyjętej bryły korzeniowej usuwa się starą ziemię w górnej części, po czym wkłada do przygotowanej doniczki, obsypuje ziemią, wypełniając szczelinę wokół bryły i ugniata cienkim kołkiem. Po dosypaniu nowej partii ziemi ugniata się ją kciukami uderzając kilkakrotnie dnem o stół. Po należytym wciśnięciu ziemi jej powierzchnia górna powinna być, jak przy sadzeniu, ok. 1,5 cm niżej od krawędzi doniczki. Rośliny po przesadzeniu przenosi się na parapet lub do inspektu, obficie podlewa, zrasza, a w razie potrzeby cieniuje. Zasadą jest, aby po przesadzeniu rośliny przebywały w wyższej temperaturze do czasu przyjęcia. Najlepszą porą przesadzania jest wiosna (marzec, kwiecień). Przesadzanie roślin odbywa się w różnym wieku i zależy przy tym od siły wzrostu. Rośliny młode przesadza się najpierw w odstępach paro- tygodniowych, później raz na kilka miesięcy, okazy starsze co 2-3 lat. Rośliny starsze (palmy, draceny, pandanusy) przesadza się do kubłów. Zasady przesadzania są podobne jak przy roślinach małych z tym, że wobec dużych rozmiarów i ciężaru roślin, przesadza je zwykle dwóch ludzi w sposób następujący: kubełek z rośliną trzeba pochylić i przez lekkie poruszenie jej ruchem wahadłowym, pomagając sobie przy tym prętem przy oporze, wydobywa się bryłę korzeniową. Po usunięciu starej ziemi i uszkodzonych korzeni należy wstawić roślinę do nowego kubła z przygotowanym w postaci skorup i piasku drenażem i przykrywa warstwą ziemi. Wokół wstawionej bryły sypie się ziemię, ugniatając ją stopniowo prostym prętem. Po dokładnym wypełnieniu szczelin na obwodzie bryły dosypuje się ziemię od góry i ugniata, zwłaszcza na brzegach. Powierzchnia ziemi w kuble powinna być o kilka centymetrów niżej jego krawędzi. Po przesadzeniu należy roślinę obficie podlać i trzymać w ciepłym pomieszczeniu.