Rozstawa roślin jest zależna od ich cech biologicznych (siły wzrostu, wielkości części podziemnych i nadziemnych), jakości gleby itp. Obok tych czynników ważny jest również czynnik ekonomiczny, tzn. liczba roślin wysadzonych na określonej powierzchni (im rozstawa jest większa, tym mniejsza liczba roślin wysadzonych).