W związku z wymaganiami roślin konieczne jest stosowanie zmiano- wania i płodozmianu. Głównym czynnikiem przy stosowaniu zmianowania jest różnica w wymaganiach biologicznych roślin oraz jakość gleby. Należy unikać sadzenia jednakowych roślin corocznie na tym samym terenie, gdyż wpływa to niekorzystnie na ich wzrost i zbiory. Stosować więc należy zmianowanie roślin na danym obszarze, co nazywamy płodozmianem.