Róże najlepiej sadzić wiosną, gdyż sadzenie jesienne często zawodzi. Krzewy róż sprowadzane wiosną natychmiast wyjmuje się z opakowania i jeśli przeschły na skutek długotrwałej podróży, zanurza się na 12 godzin w naczyniu z wodą. Bezpośrednio przed wysadzeniem jest pożądane zamoczenie róż w papce z gliny. Najlepsze do wysadzenia są róże jednoroczne, o koronie złożonej z kilku silniejszych pędów, z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym. Przy nabywaniu róż plennych (okulizowanych na wysokości 100-150 cm) należy zwrócić uwagę na to, aby pień był prosty, dostatecznie gruby i pozbawiony wszelkich uszkodzeń. Wysadzane przez nas róże winny mieć dobrze wykształcone i kształtne korony oraz należycie wykształcony i zdrowy system korzeniowy. Ze szkółek prowadzonych na glebach piaszczystych korzenie róż są lepiej wykształcone i silniej rozgałęzione, a więc łatwiejsze do przyjęcia przy przesadzaniu. Róże należy sadzić bardzo starannie, uzależniając odległości pomiędzy nimi od grupy róż, jaką się wysadza, od odmiany i żyzności gleby, na której będą rosły. Na średnio żyznej glebie róże parkowe sadzi się w grupach w rozstawie 75-100X150 cm; róże długopędowe (pnące) co 150-200 cm, wielkokwiatowe co 30-45 cm, wielokwiatowe co 25-30 cm. Przy odmianach bardzo silnie rosnących np. róż wielkokwiatowych Mme Mailland, czy z wielokwiatowych Ewa Teschendorff, odległość należy powiększyć o 10 cm. Formy pienne sadzi się co 60-80 cm we wszystkich kierunkach. Bezpośrednio przed sadzeniem korzenie uszkodzone czy nadłamane przycina się ostrym nożem, najczęściej sierpakiem, aż do miejsca zdrowego, stare, zbutwiałe wycina się całkowicie, a pozostałe zdrowe korzenie skraca do 30 cm. Przy samej czynności sadzenia wkłada się rośliny do dołka uprzednio wykopanego, o szerokości 40-50 cm i głębokości 20-30 cm, zwracając uwagę, aby korzenie nie były stłoczone i w żadnym razie zawinięte ku górze. Róże krzaczaste sadzi się tak głęboko, aby miejsce okulizacji znajdowało się ok. 2 cm pod powierzchnią ziemi, a gleba po posadzeniu była silnie wokół obciśnięta. Róże pienne sadzi się zawsze nieco skośnie, co ułatwia przeginanie ich jesienią do ziemi w celu przykrycia na zimę. Przy sadzeniu róż piennych wiosną dobrze jest, do czasu ich pełnej wegetacji, owinąć ich pnie np. wilgotnym mchem, co ułatwia przyjęcie się roślin.