Odmiana jest niższą jednostką botaniczną. Rośliny objęte terminem odmiana (varietas) różnią się od typu, występują w zespołach naturalnych i rozmnażają się generatywnie, np. Syringa amurensis var. japonica, Pseudotsuga taxifolia var. glauca, Larix decidua var. polonica. Niekiedy też odmiany są uznawane za odrębne gatunki, np. Larix polonica. Terminem odmiana są określane również rośliny pochodzące ze stanowisk naturalnych lub z hodowli, które mają zastosowanie w ogrodnictwie dzięki swoistym cechom plastycznym lub charakterystycznej budowie. Przez odmiany uprawne (kultywar = cultivar = cv.) są określane obecnie wszystkie formy roślin, które powstały z hodowli. Termin varietas odnosi się wyłącznie do odmian botanicznych, które występują w naturze i tworzą niekiedy własne zespoły, przy tym rozmnażają się generatywnie, gdyż mają zdolność przekazywania swych cech potomstwu. Nazwy odmian uprawnych przyjęto obecnie pisać dużą literą w pojedynczym cudzysłowiu.