Do prowadzenia inspektów potrzebne są również maty. Zabezpieczają one inspekty przed utratą ciepła. Maty powinny być wykonane z odpowiedniego materiału, najlepiej z prostej żytniej słomy i muszą mieć właściwą grubość. Maty zbyt grube są niewygodne w użyciu, gdyż są ciężkie, źle wysychają i łatwo ulegają zniszczeniu. Mata musi być szersza niż okno inspektowe oraz tak długa, aby zwisała i zakrywała przynajmniej częściowo boki skrzyni. W celu suszenia często namokniętych mat, wokół inspektu ustawia się żerdzie na słupkach, na których opiera się lub wiesza maty. Przy prowadzeniu inspektów są potrzebne również cieniówki. Chronią one rośliny przed zbyt mocnym działaniem słońca. Najczęściej są one wykonane z cienkich listewek lub z papierowej tkaniny workowej. W dni pochmurne cieniówki powinny być zwinięte. Liczba przygotowanych cieniówek powinna starczyć przynajmniej na połowę czynnych okien. Stosowane często zalewanie okien inspektowych wapnem z gliną nie jest właściwe, gdyż powoduje zacienienie roślin nawet w okresie bezsłonecznym. W celu doprowadzenia roślinom powietrza skrzynie inspektowe należy wietrzyć. Wietrzenie odbywa się za pomocą wietrzników, czyli kawałków wąskiej deski, wyciętej schodkowo, służących do oparcia okien przy ich podnoszeniu. Wietrzników powinno być tyle, ile jest okien.