Osmunda regalis L. — Długosz królewski. Pochodzi z Afryki, Ameryki, Azji, Australii i Europy. Liście długości do 180 cm i szerokości ok. 30 cm, podwójnie pierzaste, długoogonkowe o blaszce nagiej, żywozielonej, jesienią brązowiejącej. Kłącze skośnie wzniesione, krótkie i grube. W Polsce występuje na niżu w podmokłych lasach olszowych i na torfowiskach. Długosz królewski jest paprocią rzadką, reliktową, objętą u nas ochroną gatunkową. Pocięte kłącza tej paproci mogą służyć jako podłoże przy uprawie storczyków.