Szczepienie przez stosowanie — istotą tego szczepienia jest dokładne dopasowanie zraza do podkładki pod względem grubości. Zraz i podkładkę ścina się skośnie o możliwie długiej płaszczyźnie cięcia, dolny pączek zraza powinien znajdować się naprzeciwko środka płaszczyzny cięcia. Cięcie musi być tak wykonane, aby obydwie płaszczyzny dokładnie do siebie pasowały, gdyż w ten. sposób pierścienie miazgi pokrywają się, co w pełni gwarantuje przyjęcie. Na cięciu dłuższym linia styku kambium jest dłuższa, dlatego też zrośnięcie następuje szybciej. Długość cięcia jest zależna od grubości podkładki i waha się w granicach 3-MO cm. Dokładnie dopasowane płaszczyzny cięcia należy nałożyć na siebie, obwiązując je od dołu ku górze kilkakrotnie rafią lub’ ^bawełną; obwiązywanie trzeba zakończyć węzłem nad krawędzią cięcia. Po obwiązaniu miejsce zaszczepienia oraz górne cięcie zraza należy posmarować maścią ogrodniczą. Szczepienie przez stosowanie należy wykonać w zimie lub na przedwiośniu, zanim ruszą soki w podkładce. Ten sposób szczepienia jest najczęściej stosowany, gdyż jest prosty, wymaga jednak dużej wprawy do szybkiego i dokładnego zestawienia zraza z podkładką. Szczepienie w klin jest stosowane wtedy, gdy istnieje znaczna różnica w grubości podkładki i zraza. Na ściętym poziomo pieńku podkładki wycina się z jednego boku trójkątny klin. Dolny koniec zraza należy ściąć z dwu stron pąka w ten sposób, aby pasował do miejsca wyciętego klina w podkładce. Po dokładnym dopasowaniu zraza należy go wcisnąć w klinowate wycięcie i obwiązać rafią. Płaszczyznę cięcia podkładki, miejsce szczepienia oraz koniec zraza należy posmarować maścią ogrodniczą.