Świerki są to drzewa zimozielone, z żywicą, o koronach stożkowatych, różnej szerokości podstawy, strzale zbieżystej, gałęzie mają ułożone w pozorne okółki. Kora na pniach cienka, łuszcząca się w małe, cienkie tafelki. Pąki szeroko- lub wąskojajowate, ostro lub tępo zakończone, pokryte licznymi łuskami. Igły różnej długości, czworokątne w przekroju lub płaskie, z aparatami szparkowymi, z czterech stron u czworokątnych, bądź tylko na stronie dolnej, w kształcie dwóch białych pasków, u gatunków o igłach płaskich. Zakończenie igieł ostre bądź ścięte skośnie. Igły osadzone na małych trzonkach, po opadnięciu igieł powierzchnia pędu jest chropawa (raszplowata). Drzewa jednopienne, kwiaty rozdzielnopłciowe, umieszczone w części wierzchołkowej drzewa, męskie w kształcie małych licznych kotek, żeńskie w kształcie szyszeczek. Szyszki jajowate, cylindryczne, niekiedy lekko łukowato zgięte, o różnej długości, jako młode zielone, karminowe lub modre, po dojrzeniu brązowe, ciemnobrązowe lub żółte, zawsze zwisające, opadają całe po dojrzeniu późną jesienią. Nasiona jajowate, leżą w zagłębieniu dolnej części błonkowatego skrzydełka, różnej wielkości u poszczególnych gatunków. Świerki są rozmnażane przez siew, odmiany uprawne przez szczepienie na odpowiednim gatunku, odmiany karłowe świerka pospolitego przez sadzonkowanie. Świerki, podobnie jak jodły, lubią powietrze wilgotne, chociaż niektóre gatunki znoszą wysoką temperaturę i zanieczyszczenia atmosferyczne miast i okręgów przemysłowych. U poszczególnych gatunków występują różnice w wymaganiach glebowych, jedne rosną na glebach średnich i wilgotnych, inne znoszą gleby lekkie. Odporność świerków na mróz jest różna, decyduje tu pochodzenie, a często także warunki, w których drzewo rośnie. Zastosowanie świerków jest dość różnorodne. W parkach mogą być sadzone w grupach, pojedynczo bądź jako aleje, odmiany barwne zaś do zestawień kontrastowych. Gatunki znoszące strzyżenie mogą być użyte na żywopłoty, osłony i bryły geometryczne w układach regularnych; odmiany karłowe nadają się do alpinariów i ogródków przydomowych.