Wysiew nasion w szklarni. W szklarni wysiewa się nasiona roślin, które mają dłuższy cykl produkcyjny, np. begonię. Wysiew nasion roślin o długim okresie wzrostu wykonuje się w szklarni zimą lub na przedwiośniu, gdyż tu można wykonywać wszelkie zabiegi związane z wyprodukowaniem roślin do chwili wysadzania na miejsce stałe. Drobne nasiona należy wysiewać do skrzynek lub misek, w ziemię lekką, przewiewną, zasobną w składniki pokarmowe. Najlepsza do tych celów jest ziemia inspektowa z dodatkiem drobnego torfu i piasku czystego w stosunku 3:1. Niekiedy dodaje się trochę drobnej ziemi liściowej. Dno skrzynek wykłada się wilgotnym torfem, po czym sypie się ziemię lekko ją ugniatając wzdłuż brzegów i w rogach, aby nie osiadała przy podlewaniu. Na wierzch sypie się warstwę ziemi drobnej, odsianej przez gęstą rafkę, wyrównuje deseczką i lekko ugniata nieco poniżej brzegu skrzynki tak, aby po jej nakryciu zostawała wolna przestrzeń. Ziemia przygotowana do siewu powinna być wilgotna. Nasiona drobne, np. begonii, lobelii, wysiewa się do skrzynek rzutowo, następnie lekko ugniata, podlewa przez gęste sito lub zraszaczem i przykrywa szybą, w celu utrzymania stałej wilgotności zasiewu. Nasiona większe wysiewa się rzutowo lub rzędowo wzdłuż krótszego brzegu skrzynki, po czym lekko przysypuje przesianą ziemią z piaskiem. Grubość warstwy przykrywającej nasiona nie może przekraczać trzykrotnej grubości nasion. Każda skrzynka powinna być zaopatrzona w etykietę z nazwą gatunku, odmiany i datą siewu. Skrzynki z zasiewem ustawia się na parapecie, zabezpiecza przed silnym nasłonecznieniem, kontroluje co pewien czas wilgotność ziemi w skrzynkach i jeżeli zachodzi potrzeba zrasza. Rośliny po wzejściu przez jakiś czas należy pozostawić w skrzynkach aż podrosną, po czym pikuje się je w rzędy do innych skrzynek w ziemię o takim składzie, jak do siewu. Skrzynki trzeba ustawić możliwie blisko szyb, utrzymując stałą umiarkowaną wilgotność ziemi. Kiedy rośliny zaczynają rosnąć, przecina się płytko ziemię w międzyrzędziach cienkim kołeczkiem, usuwając zarazem wschodzące chwasty. Po pewnym czasie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwalają, przesadza się rośliny do inspektu w przewidzianych odstępach lub sadzi do doniczek w szklarni, ustawiając je na parapecie możliwie blisko szyb, aby nie wybiegały, a po pewnym czasie przenosi do inspektu.