Caltha palustris — Kaczeniec łąkowy (Knieć błotna). Pochodzi z północnej półkuli. Wysokość 15-50 cm. Występuje w Polsce na wilgotnych łąkach, na moczarach, nad brzegami wód. Rośliny trwałe, wytrzymałe na mróz. Dzięki okazałym, żółtym kwiatom i ładnemu pokrojowi może znaleźć duże zastosowanie w obrębie terenów zieleni. Kwitnie masowo od marca do maja, wygląda malowniczo na wilgotnych, słonecznych miejscach. Kaczeniec łąkowy należy rozmnażać przez podział rozrośniętych egzemplarzy oraz przez siew. Wymaga on gleb wilgotnych, bagiennych. Sadzić należy na wilgotnym brzegu. Nasz zwykły kaczeniec łąkowy ma kilka odmian ogrodowych o kwiatach pełnych lub półpełnych, które należą do najbardziej efektownych bylin nadwodnych: C. palustris ,Montrosa’ — Kaczeniec pełnokwiatowy, kwitnie nieco później, w kwietniu i maju; C. palustris ,Multiplex’ — o kwiatach pełnych, rozwijających się już w kwietniu.