Rafki służą do przesiewania ziemi i kompostów. Składają się one z ramy drewnianej o wymiarach 150 X 170 cm lub 100 X 150 cm, na której jest naciągnięta siatka druciana. Wielkość oczek bywa różna. Najczęściej są w użyciu rafki o dwóch rozmiarach oczek: do przesiewania ziemi 1,5 cm oraz kompostów 2-2,5 cm. Do ustawiania rafki pochylonej służy podpora w kształcie ramy, równa wysokości rafki. Ziemię do skrzynek przeznaczoną do wysiewu nasion drobnych przesiewa się przez rafkę małą (50 X 50 cm) o wymiarach oczek 5-7 mm. Przesiewanie ziemi odbywa się na stół w pracowni lub wprost do skrzynek. Znaczniki są używane do odmierzania odległości przy pikowaniu lub sadzeniu roślin. Jednakowa rozstawa roślin w skrzynce lub inspekcie zapewnia jednolite warunki wzrostu i ułatwia liczenie roślin. Do pikowania roślin w skrzynkach służy znacznik mały, równy wielkości skrzynki. Może to być ramka z drutami, która położona na ziemi w skrzynce i przyciśnięta, wytycza rzędy podłużnie lub poprzecznie, w zależności od kierunku naciągnięcia drutów Do pikowania roślin w inspekcie są używane znaczniki większe, tzw. listewkowe, u których druty są zastąpione cienkimi listewkami. Znacznik listewkowy o większym rozstawie listew bywa używany do wyznaczania poprzecznych linii na zagonach, po odsznurowaniu linii podłużnych.