Skrzynki drewniane są używane do siewu, pikowania i sadzonkowania roślin. Skrzynki powinny mieć wymiary dobrane w ten sposób, aby przy ustawianiu w oknie inspektowym miejsce było należycie wykorzystane. Dla okien warszawskich (100 X 150 cm) najkorzystniejsze wymiary skrzynki są 33 X 50 cm. Przy tej wielkości pod oknem mieści się osiem skrzynek. Skrzynki mogą być również większe, np. 33 X 55 cm. Przyjąć trzeba zasadę, że wszystkie skrzynki powinny być jednakowej wielkości, gdyż to ułatwia ich ustawianie i obliczanie liczby rosnących w nich roślin. Głębokość skrzynek, w zależności od uprawianych roślin, powinna wynosić 6-8 cm, należy unikać skrzynek głębszych, gdyż są zbyt ciężkie. Na ciężar skrzynek wpływa również grubość desek, które nasiąkają wodą. Grubość desek powinna wynosić 15-18 mm.