Byliny w większości są dość odporne na choroby i szkodniki, szczególnie gdy stworzy się im odpowiednie warunki wzrostu. W niektóre lata, bardziej upalne i suche, występują jednak masowo mszyce oraz gąsienice niektórych owadów, natomiast w lata przekropne można spotkać inwazję grzybów. W handlu jest wiele preparatów owadobójczych stosowanych z dobrym skutkiem przy zwalczaniu szkodników roślin ozdobnych. Na czoło wysuwają się związki fosforoorganiczne, których pewien zapas trzeba zrobić w okresie zimowym. Stosować je należy jedynie w przypadku wystąpienia szkodników. Ze środków grzybobójczych obecnie najbardziej są polecane Topsin i Benlate, ponieważ jednak środki te nie zawsze są dostępne, należy zaopatrzyć się w zastępujące je choć częściowo, a dostępne w handlu inne preparaty grzybobójcze.