Wynik siewu zależy od jakości wysianych nasion. A zatem nasiona muszą mieć cechy kwalifikujące je do wysiewu. Nasiona powinny być pewne pod względem czystości gatunku i odmiany. Różnice odmianowe są zwykle trudne do uchwycenia, dlatego polegamy na uczciwości pracy zakładu hodowlanego. Nasiona przeznaczone do siewu są czasem nie doczyszczone. Jest wśród nich wiele skruszonych części roślin, piasku, nasion chwastów i in. Dobre nasiona nie mogą zawierać żadnych domieszek. Czystość nasion powinna wynosić 95-98%. Nasiona powinny być należycie wykształcone i dojrzałe, mieć odpowiednią szybkość i łatwość kiełkowania, tj. energię kiełkowania oraz siłę kiełkowania, która mówi o liczbie nasion zdolnych do kiełkowania. Te dwie cechy sprzężone ze sobą decydują o jakości siewu i dalszej produkcji. Wartość nasion można również ocenić po ich cechach zewnętrznych, a więc po barwie lub połysku, a często po zapachu, który jest właściwy pewnym gatunkom i odmianom. Ważne jest również, aby nasiona nie zawierały zarodników grzybów oraz innych elementów chorobotwórczych (bakterie, wirusy).