Kompost, z którego powstaje ziemia kompostowa jest zbiorowiskiem odpadków gospodarskich, chwastów pochodzących z pielonek, trawy z trawników itp. Na kompost nie należy jednak składać resztek trudno rozkładających się skorup, chwastów z nasionami ani roślin z objawami chorób. Pryzma kompostowa powinna być co pewien czas przerabiana. Po 2-3 latach z rozłożonych części organicznych wraz z ziemią, którą przyniesiono z chwastami na kompost, powstaje ziemia kompostowa. Ziemia ta jest bogata w składniki pokarmowe powstałe z rozkładu chwastów, a przy tym dostatecznie przewiewna. Ziemia kompostowa bywa używana jako domieszka do ziemi przy uprawie roślin w inspekcie i roślin doniczkowych. W uprawie gruntowej może być stosowana zamiast obornika, jej działanie jest jednak szybsze i długotrwałe.