Rośliny zielne nie tworzą organów zdrewniałych. Wśród roślin tych wyróżnia się: roczne, dwuletnie i byliny. Rośliny roczne. Rośliny roczne żyją tylko przez jeden okres wegetacyjny. Ich wzrost jest dość szybki. Wysiane wiosną, w ciągu lata zakwitają, wydają nasiona i giną niekiedy przed nadejściem jesieni. Do roślin rocznych zalicza się np. astry, lewkonie, aksamitki, maciejkę. Rośliny roczne często wysiewa się wcześnie w inspekcie, w celu przygotowania rozsady, a następnie wysadza na zagon lub kwietniki, niektóre jednak rośliny można wysiewać wprost do gruntu, np. aksamitki, groszek pachnący, rezedę.W praktyce często do roślin rocznych są zaliczane rośliny dwuletnie traktowane w uprawie jak rośliny jednoroczne. Rośliny dwuletnie. Rośliny dwuletnie rozwijają się w dwóch etapach, lecz nie osiągają pełnych dwóch lat. Wysiane wiosną lub w pierwszej połowie lata do jesieni osiągają wielkość dojrzałą. Z ich części podziemnych lub nadziemnych, mających zdolność przetrwania zimy, wiosną następnego roku wyrastają organa generatywne, rośliny w ciągu lata wytwarzają owoce i nasiona, następnie giną (bratki, stokrotki). Byliny. Byliny należą do roślin zielnych wieloletnich. Ich części podziemne lub nadziemne mają zdolność przetrwania zimy. Organami podziemnymi bywają korzenie, kłącza, bulwy, cebule, nadziemnymi zaś liście i pędy. Z organów, które przetrwały zimę wyrastają pędy z kwiatami, te zaś w okresie lata wydają owoce i nasiona. Do bylin są zaliczane niektóre krzewinki. Byliny są rozmnażane przez podział lub przez wysiew nasion. Ponieważ z siewu często otrzymuje się materiał zróżnicowany pod względem wielkości, kształtu, barwy itp., stosuje się różne sposoby rozmnażania wegetatywnego bylin.