Szczepienie przez zbliżenie (ablaktacja) jest stosowane przy rozmnażaniu roślin drzewiastych słabo rosnących. Aby wykonać szczepienie tym sposobem, podkładkę należy posadzić blisko rośliny matecznej. Na pędzie podkładki i rośliny matecznej robi się nacięcia kory z drewnem, dokładnie dopasowuje obydwie płaszczyzny, po czym obwiązuje rafią. Kiedy nastąpi zrośnięcie, pęd rośliny matecznej należy odciąć poniżej szczepienia, a podkładkę przyciąć za zrostem. Najlepsze wyniki można uzyskać przy stosowaniu tego sposobu w maju, chociaż szczepić tak można przez całe lato.