Niektóre rośliny roczne o krótkim okresie wegetacji oraz liczne gatunki bylin, np. łubiny, chabry, sasanki, sieje się wprost do gruntu, zwykle na zagonach nawożonych kompostem, które traktuje się jako rozsadnik zarówno dla roślin rocznych, jak i bylin. Powierzchnię zagona grabi się gładko i robi rowki odpowiedniej głębokości, wzdłuż wyciągniętego sznura lub znacznikiem. Siew wykonuje się ręcznie, równomiernie rozkładając nasiona, które następnie zasypuje się ziemią (leżącą po obu stronach rowka) za pomocą belki lub grabi, ugniatając zasypane rowki. Nasiona, które wymagają płytkiego siewu, np. sasanki, wysiewa się rzutowo na gładkiej powierzchni zagona, a następnie przysypuje się cienką warstwą ziemi wymieszanej z piaskiem w stosunku 1:1, po czym ugniata dnem skrzynki i obficie podlewa. Obsiane zagony do chwili wzejścia nasion utrzymuje się w stałej wilgotności. Przy dużej produkcji siewek roślin drzewiastych, siew do gruntu wykonuje się siewnikiem jednorzędowym przy odpowiedniej rozstawie rzędów, które zawsze powinny mieć kierunek północ-południe.